1. Úvod
  2. Studénka
  3. O nás - St...

O nás - Studénka

Již v roce 1900 ve Studénce vznikl podnik, do kterého se stahovali lidé z širokého okolí. Tento podnik založil podnikatel Adolf Schustala a pojmenoval ho Staudinger Waggonfabrik A.G. (dnešní Škoda Vagonka), kde se soustředili především na výrobu kolejových vozidel. Postupem času byla výroba rozšiřována a začaly se zde dělat karoserie autobusů a osobních i nákladních automobilů různých značek. Za války se zde také vyrábělo vybavení pro armádu jako třeba polní kuchyně, lafety pro zbraně nebo stanové kostry. Dokonce zde bylo sestrojeno i několik dvojplošníků. Společně s výrobou postupně rostla také infrastruktura, do které patřilo střední odborné učiliště, ubytovny, jídelny, zdravotnické středisko, kulturní středisko, závodní jesle, školky a rekreační zařízení.

A zde se dostáváme k naší společnosti Léčebná rehabilitace Neuron, s.r.o., protože právě ta sídlí v budově, kde se původně nacházelo závodní zdravotnické středisko dnešní Vagonky. Rehabilitace samotná má v těchto prostorech tradici již přes polovinu století. V 70. letech minulého století se zde provozovala pouze elektroléčba. V letech 1981 – 1983 byla budova zdravotního střediska zrekonstruována a zároveň se zde přistavěla 2 patra, kde následně působili lékaři různých odborností. Díky rekonstrukci mohla být rehabilitace rozšířena o vodoléčbu a začaly se zde poskytovat regenerační služby ve formě masáží a léčebné tělesné výchovy. Celé přestavbě organizačně velmi přispěl MUDr. Jaromír Mojžíšek (tehdejší ředitel Bílovecké nemocnice a následně vedoucí lékař zdravotnického střediska ve Studénce).

V roce 1993 byly všechny ambulance zprivatizovány. Oddělení rehabilitace odkoupila paní Hana Vavrošová, která jej následně v roce 2005 předala své dceři Hance Burdové. V roce 2001 se majitelkou budovy stává MUDr. Jaromíra Fabiánová (dcera MUDr. Mojžíška), která se v roce 2011 rozhodla z části rehabilitace vybudovat lékárnu.

 

V prosinci roku 2018 přichází současný majitel a jednatel společnosti Léčebná rehabilitace Neuron, s.r.o., Mgr. Jakub Lampart, a rehabilitační zařízení od paní Burdové odkupuje. Ihned po podepsání smlouvy započíná dlouholetý proces, který s oblibou nazývá „renesance“. Ten spočívá v modernizaci a rozšiřování dosavadního pracoviště. To se naplňuje v červnu roku 2020, kdy dochází k rozšíření o další dvě pracoviště, a to v Šenově u Nového Jičína a v Novém Jičíně. To vše se stihlo během necelých dvou let. Pak Vám tedy musí být jasné, jaká budoucnost Neuron čeká. Dokonce sama Hanka Burdová (bývalá majitelka rehabilitace) se k prodeji vyjádřila takto: „Měla jsem strach, jen tak to někomu dát. To víte, je to jako Vaše dítě, které vychováváte, tak chcete, aby bylo v dobrých rukou. Ale po tom, co vidím, co se tady všechno děje a jakým stylem to Jakub vede, si já sama momentálně nedokážu představit, že bych to mohla prodat lépe.“ Tato slova nás vedou k myšlence, že to pravděpodobně neděláme vůbec špatně. Velice si toho vážíme a děkujeme.

V čem jsme jiní?

S našimi pacienty pracujeme tak, jak bychom si přáli, aby fyzioterapeuté pracovali s námi.

Svou práci děláme pořádně, i když se nikdo nedívá.

Když něco nevíme, nebojíme se to přiznat. Rádi Vám pak doporučíme odborníka, který Vám pomůže.