Kinesiotaping

Jedná se o aplikaci tejpovací pásky na kůži. Kinesiotejp zlepšuje průtok krve a lymfy v kůži, podkoží a svalech, a tím urychluje a zkvalitňuje hojení. Dále zvyšuje vnímání zatejpované části těla, což zlepšuje zapojení svalů při pohybu. Pohyb se tak stává ekonomickým a zdravějším.

Ceník služeb
Kontaktujte nás:
727 989 694
info@lrneuron.cz