Mgr. Mateusz Mrozek

Mgr. Mateusz Mrozek

Fyzioterapeut

Od útlého dětství mě provázejí  pohybové aktivity různého charakteru, které se postupem let mění. Byly také oblastí zájmu, které jsem rozvíjel během studia na sportovní škole a později také na vysoké škole. A nakonec právě skrze studium se dotvořil názor, že správně vedený pohyb a aktivita mohou mít léčebný charakter, a proto jsem studium rozvinul o obor fyzioterapie. 

Dosavadní zkušenosti a znalosti z oboru fyzioterapie – předchozí praxe a absolvované odborné kurzy, především z oblasti péče o neurologické pacienty, bych rád nabídnul ve službách Neuronu. 

Ze specializace a historie

Odborné kurzy, koncepty:

  • Bobath koncept - Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.
  • Elektrická neuro-stimulace - MUDr. Dagmar Peřková
  • Rehabilitace spastické parézy - Mgr. Ota Gal, Ph.D.
  • Spirální stabilizace páteře - MUDr. Richard Smíšek
  • Trénink stabilizace - Dr. hab. Jan Szczegielniak, prof. nadzw.
  • Technika neurostrukturální integrace - Dr. hab. Jan Szczegielniak, prof. nadzw.