Mgr. Jan Lampart

Mgr. Jan Lampart

Fyzioterapeut

Fyzioterapii se věnuji, protože mám rád pohyb a podle mého přesvědčení je to práce, která má smysl. Člověk se stálé vzdělává, aplikuje nové poznatky, přehodnocuje zavedené způsoby a nepřetržitě je udivován, s jakými problémy lidé přicházejí. Z vlastní zkušenosti vím, jak potřebný tento obor je, a mnoho lidí se bez fyzioterapeutů neobejde.

Ze specializace a historie

Odborné kurzy, koncepty:

 • Aplikovaná kineziologie – Dr. Pavel Švejcar
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému dle prof. Jandy – Bc. Vlasta
  Bezvodová
 • Diagnostika a terapie závratí: vestibulární rehabilitace v léčbě pacientů s poruchami
  rovnováhy – Doc., PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
 • Medical taping concept (MTC) – Bc. Lucie Krestová
 • Diferenciální diagnostika a terapie hlezenního kloubu a nohy – Dr. Bartoš Rutovicz
 • Diferenciální diagnostika a terapie kolenního kloubu – Dr. Bartoš Rutovicz
 • Diferenciální diagnostika a terapie ramenního kloubu – Dr. Bartoš Rutovicz
 • Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém – Mgr. Tomáš Suchomel
 • Kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty „A“ – Mgr. Josef Urban
 • Kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty „B“ – Mgr. Josef Urban
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty – PhDr. Miroslav Dobeš
 • Terapeutický koncept Bazální podprogramy (BPP)

 

Konference, kongresy, semináře:

 • Dětská noha, Polička 2019 – Jarmila Čápová
 • Kongres DNS, Praha 2018
 • Konference Fyzioterapie v souvislostech, Praha 2017
 • Inovace a mezioborová spolupráce v ortotice a protetice, Ostrava 2016
 • Sunrise Training and Education Programmes, Ostrava 2015
 • Protetická fyzioterapie u amputací horní končetiny, Ostrava 2013
 • Protetická fyzioterapie u amputací dolní končetiny, Ostrava 2012