1. Úvod
  2. Nový Jičín
  3. O nás - No...

O nás - Nový Jičín

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Nový Jičín je příspěvkovou organizací zřizována Moravskoslezským krajem. Jako denní školské zařízení poskytuje výchovně vzdělávací péči dětem a žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s vícečetným postižením a dětem s poruchami autistického spektra ve věku od 3 do 20 let. Škola se nachází blízko centra města a po celkové rekonstrukci dokončené v roce 2007 je plně bezbariérová s velmi dobrým prostorově-technickým zázemím a vybaveností speciálními rehabilitačními a kompenzačními pomůckami.

Škola se také pyšní smyslovou zahradou, která je svými prvky uzpůsobena konkrétním potřebám hendikepovaných dětí. Taková zahrada slouží k smyslové, psychomotorické a vestibulární aktivaci. Najdete zde například zvlněný chodník, hmatové stěny, senzomotorický chodník, ale také třeba bylinkový záhon, v jehož blízkosti se nachází polohovací křesla. Zde mohou děti odpočívat a vnímat různé barvy a vůně rostlin. Pro zdatnější děti jsou zde také různé sítě, žebříky a prolézačky, kde trénují svou obratnost a koordinaci nebo integrační stoly, kde namáhají své mozkové závity.

V červnu roku 2020 jsme převzali spolupráci se Základní školou speciální a Mateřskou školou speciální pod svou záštitu a v rámci pracoviště v Novém Jičíně jsme začali poskytovat špičkovou péči v oboru fyzioterapie s cílem nahlížet na problematiku dětí ze speciální školy komplexně. Cílem komplexní péče je dosažení maximálně možné míry socializace a optimální úrovně komunikačních, pohybových a sebeobslužných dovedností. Jedná se o unikátní propojení spolupráce vzdělávací instituce a zdravotnického zařízení pod jednou střechou. Služby naší rehabilitace tak dostaly nový rozměr.

V čem jsme jiní?

S našimi pacienty pracujeme tak, jak bychom si přáli, aby fyzioterapeuté pracovali s námi.

Svou práci děláme pořádně, i když se nikdo nedívá.

Když něco nevíme, nebojíme se to přiznat. Rádi Vám pak doporučíme odborníka, který Vám pomůže.