Irena Myšková

Fyzioterapeutka

Za dlouhou dobu své praxe mohu potvrdit, že práce fyzioterapeuta je velmi různorodá, zajímavá a mám ji stále ráda.
Jiný přístup je k dětem, jiný k dospělým, ale u všech svých pacientů doporučuji, aby se k léčbě, kterou dostávají u nás, dle svých možností, aktivně zapojili a pokračovali dlouhodobě v autoterapii.

Ze specializace a historie:

Odborné kurzy, koncepty:

 • Měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů – Marie Michková
 • Terapie skolióz – Dr. Pavel Švejcar
 • Rehabilitační léčba funkční ženské sterility – Mgr. M.Dobeš
 • Taping-prevence poruch pohybového aparátu – Stanislav Flandera
 • Dynamictaping ve fyzioterapii – Mgr. Marika Bajerová
 • Posturální cvičení a stimulace na bázi vývojové kineziologie – Jarmila Čápová
 • Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch pohybového aparátu –  Jarmila Čápová
 • Synergická reflexní terapie – Renáta Vodičková
 • Metoda SM systém – MUDr. Kateřina Smíšková
 • Kostrčový syndrom – doc. MUDr Miroslav Tichý, CSc.
 • Komplexní terapie ramene – PaedDr. Kateřina Kračmarová
 • Funkční dynamická stabilita a její trénink – PhDr. Ingrid Špringrová
 • Fyzioterapie inkontinentních pacientů-Ostravský koncept – Bc. Romana Holaňová

V čem jsme jiní

Děláme věci pořádně,
i když se nikdo nedívá.

Pracujeme s lidmi tak, jak bychom si přáli, aby fyzioterapeuté pracovali s námi.

Když něco nevíme, nebojíme se to přiznat. Rádi Vás doporučíme na místo, kde Vám pomohou a poradí

Kontaktujte nás:
727 989 694
info@lrneuron.cz