1. Úvod
  2. Aktuality
  3. UŽITEČNÉ S...

UŽITEČNÉ STRESORY

27.01.2022

Komfort. Slovo, které milujeme. Ano, lidský druh je milovníkem komfortu. Člověk dělá všechno pro to, aby se “cítil dobře“. Komfortně.

Stresor. Tímto slovem můžeme označit podněty, které na člověka vytvářejí tlak a způsobují mu nepohodlí. V dnešní době se slovo stres skloňuje především v souvislosti s dlouhodobým přetížením, ale to není ten stres, který nás nyní zajímá.

Celá historie lidské rasy je plná stresorů. Predátoři, chlad, změny počasí, nedostatek potravy, ohrožení jinými skupinami, nezvládnutelné nemoci. Tyto faktory jsou pro naši generaci už jen odkazem historie.

V našem kontextu nás zajímají “užitečné stresory“, které pomáhají budovat nebo přinejmenším udržovat v pořádku tělesnou stránku. Dnešní člověk je totiž pohodlný…

Moderní člověk-přes veškerou svoji vyspělost-ztrácí to, co mu bylo dříve vlastní: odolnost tělesnou i psychickou, pružnost sociální i fyzickou. Přicházíme o schopnost odolávat vnějším vlivům.

Tato pružnost (adaptace) pomohla člověku obstát v evolučním procesu a dostat se až tam, kde dnes je.

Do komfortu.

Je společnost za hranou? “Utoneme“ v komfortu?

Ano, někteří jedinci a skupiny už ano. Nechtějí nic měnit. Proč? Je to přece komfortní! Tuší, že si zkrátí život o 5-10-20 let. Pustit se komfortu je však pro ně nemožné. Navíc se společenskou orientací, že “mě někdo přece zachrání, máme na to pilulky“, tomu není potřeba věnovat pozornost. Takoví lidé se často trápí a cítí špatně, protože se příliš dlouho měli moc dobře. Je to takový paradox.

Existuje cesta ven? Chceme ji ještě hledat?

Ano. Užitečné stresory jsou tím klíčem. Postupné znovunabytí odolnosti, “otužilosti“ fyzické i mentální, posilování schopnosti zvládnout nepohodlí. Dobrovolný výstup z komfortní zóny do dobrovolné nepohody! 

Kdo by to však chtěl?

Jeden pacient to okomentoval slovy, která nabízejí řešení: „Aha, už to chápu! Abych se uzdravil, musím cvičit!“

Ano. Jeden pacient už to pochopil. Aby byl zdravý, musí cvičit. Zdraví je výsadou a osobním vlastnictvím. Je na každém z nás, jestli si dovolíme o něj přijít. 

 

Téma: Michael Tichov & m.k.