1. Úvod
  2. Aktuality
  3. Téma: ZODP...

Téma: ZODPOVĚDNOST

24.03.2022

„Dobrý den. Já jsem Pepa Novák, bolí mě záda. Bolí mě už spoustu měsíců, možná několik let. Víte, nemám ale na vás čas. Napište mi nějaké silné prášky proti bolesti, já to nějak přežiju!“

Každodenní téma, které s pacienty konzultujeme, je jejich vlastní zodpovědnost za zdraví a zdravotní stav, ve kterém se nacházejí. Znovu a znovu jim vtloukáme do hlavy, že o zdraví je potřeba se starat, přijmout za něj plnou zodpovědnost. Hodně lidí nahlíží na svou bolest jakýmsi “konzumním způsobem“: očekávají šamanské mávnutí kouzelného proutku, které je jejich potíží zbaví. Takto to však nefunguje.

Naše zkušenosti hovoří jasně a daly by se shrnout do jednoduché posloupnosti. Nejdříve přichází signál těla – bolest – a člověk chce “lék“. Většinou prášky proti bolesti. Nenaslouchá signálům těla. Neptá se, co se děje a co by s tím měl sám udělat. Využije moderní pilulky k potlačení bolesti, a to způsobí prohloubení potíží. Zde už můžeme mluvit o problému. Bolest postupně přechází do chronického stavu a ten přináší dlouhodobé potíže. Někdy to trvá i léta a často se nám to zhoupne do stavu akutního. 

Pacient začne volat: „Zachraňte mě! Roky jsem na to JÁ kašlal a teď mi VY pomozte!“

Toto není zodpovědnost za své zdraví.

Bohužel, pacient v chronickém stadiu je natolik sžitý se svými potížemi, že často nevykazuje známky vůle něco s tím udělat. My mu vlastně nemůžeme pomoct. Snad jen krátkodobě ulevit od akutní bolesti. Takový pacient se však po 3-4 týdnech vrátí ke svým životním stereotypům a vše jede ve starých kolejích. Jemu to však nevadí. Vždyť je na to vlastně zvyklý. A kdyby bylo zle, nějaká ta pilulka to na chvíli zastaví…

Terapeut v NEURONU je především takový učitel. Učí pacienta starat se o své tělo a přijmout myšlenku zodpovědnosti za svůj zdravotní stav.

V ideálním případě se pacient naučí chápat své potíže, jejich příčiny i důsledky. Tím získá nad problémem větší kontrolu a dostane se do pozice, kdy může – pokud bude chtít – ovlivňovat svůj zdravotní stav. V úvodu léčby se naučí používat vhodná cvičení a osvojí si postup a režim léčby. Ano (bohužel), vyžaduje to určitou morálku, pravidelnost a opakování. Docházení na rehabilitaci – třeba měsíc – vede a učí samostatnosti. Je nezbytné, aby pacient v léčbě pokračoval sám, někdy 2-3 i čtyři měsíce a následně se své “rehabilitaci“ věnoval v nějaké nezbytné míře i nadále. Někdy i po celý život.

Takto vypadá zodpovědnost.

Terapeut v NEURONU je především učitel. Opravdu nemůžeme lidi nutit, aby se starali o své zdraví. Abychom však viděli pokroky a úspěchy léčby, jichž jsme schopni dosahovat, potřebujeme nutně spoluúčast pacienta v procesu uzdravování. 

Nosnou myšlenkou naší rehabilitace je, že zdraví je jedním z nejcennějších darů, které nám život přináší. Že je potřeba ten dar opečovávat, je nabíledni.

 

Téma: Michael Tichov & m.k.