1. Úvod
  2. Aktuality
  3. Téma: ZDRA...

Téma: ZDRAVÍ A ZODPOVĚDNOST

19.05.2022

Lidé, kteří k nám přicházejí s obtížemi pohybového aparátu, se dělí zhruba do tří základních skupin: 

AKTIVNÍ PACIENT – sám přispívá do procesu léčby, hledá řešení, spolupracuje, dodržuje doporučení, cvičí

PASIVNÍ PACIENT – spokojí se se zmírněním bolestí, doporučením sice rozumí, ale příliš je nedodržuje, cvičení ho spíše zdržuje nebo obtěžuje; často se po čase vrací s bolestivějšími příznaky

NEMOCNÝ PACIENT – sám se na léčbě nepodílí, očekává “zázraky“ z rukou fyzioterapeuta, opravdu si myslí, že jeho potíží (které si sám vypěstoval) ho může zbavit někdo jiný; když se tak nestane, stojí podle něj zdravotnictví za houby…

Medicína ušla kus cesty a učinila ohromný pokrok. Svou péčí bohužel naučila některé pacienty jakési nezodpovědnosti za své vlastní zdraví. Medicína může opravdu pomoci, ulevit a naučit, ale nikdy nebude “vlastnit“ těla těch, kteří přicházejí s bolestmi. Medicína není zodpovědná za to, že se válíme u televize, nesportujeme, koukáme do počítače místo procházky nebo se přejídáme v kiosku s rychlým občerstvením. Prostě příliš investujeme do nezdravého životního stylu.

Největší léčebný progres dosahujeme vždy tam, kde je chuť, vůle, snaha hledat řešení a něco konkrétního pro sebe udělat. Tam, kde nechybí zodpovědnost za vlastní zdraví. Pomáháme všem, ale zde dosahujeme nejlepších výsledků.

Otázka dne tedy zní: Kdo je zodpovědný za Tvé zdraví?

 

Téma: Jan Lampart & m.k.