1. Úvod
  2. Aktuality
  3. Povídání s...

Povídání s Lucií: O PACIENTECH

21.04.2022

Skončili jsme velkou myšlenkou: tělo je prostě fenomenální projekt!

  • Je to vždycky tak jednoduché? Daří se vyléčit každého pacienta?

Takhle se nedá přemýšlet. Myslím si, že je důležité přizpůsobit se povaze klienta. Do NEURONU přicházejí v převaze pacienti, kteří mají ochotu na sobě pracovat. Zároveň cílem terapie není, aby lidé odcházeli se zásobníkem mnoha cviků a hustou směsicí odborných informací. Někdo prostě cvičit stejně nebude. Jde o to, aby pacienti "nacházeli sami sebe“ v běžných každodenních činnostech. Cviky se dají modifikovat tak, aby je pacienti našli v běžném životě, nevnímali je jako stresující zátěž navíc a uvědomili si, že drobné věci tvoří celek

Je fakt důležité zmínit, že aby člověk dospěl k uspokojivým výsledkům, mohou být začátkem opravdu malé krůčky. Malé kroky způsobí velkou změnu, za předpokladu důsledného dodržování domluveného postupu. Jde v podstatě o správné stereotypy, navnímání vlastního těla a dodržení základních cviků. Není to cvičení za trest.

Malé kroky pak způsobí velkou změnu!

  • Dobře, to zní povzbudivě. Jaký máš tedy ty, jako terapeut, vlastně cíl při práci s pacientem?

Mým cílem je, aby mě pacient pochopil. Aby chápal, co dělat, jak to dělat a co se díky jeho práci změní. V součinnosti s určitým minimem cviků může změnit náhled na sebe a na své potíže. Pak už většinou nehrozí, že by se vrátil do starých stereotypů.

Přemýšlet jinak znamená, že výsledky mohou být úžasné!

Od pochopení k přijetí však vede určitá cesta. Někdy to trvá a to, co vnímám jako určitou překážku, je poměrně krátká doba, kterou na sebe s pacientem máme.

Pacient může zároveň celý proces léčby aktivně podpořit. Vlastně nejde o to, abychom pacienta zachraňovali, ale naučili ho, aby rozuměl svému tělu a dokázal si pomoci sám. Obnáší to chtít, být otevřený, objevit v sobě prostor pro “aha“ efekt, zkoušet, učit se chápat. Lidé jsou opravdu šikovní. Potřebují jen navést. Mít někoho, kdo ”zhmotní“ jejich otázky a nabídne jim v bažině informací relevantní odpovědi. 

To, co pacienti  opravdu oceňují, je orientace v záplavě informací.

Všichni se učíme být lepší. Já se učím právě díky pacientům a jejich ochotě spolupracovat. Někdy vím, že "by to šlo“ líp, ale musíme být vděční i za malé pokroky. Občas to chce více času…

Na pokračování…

 

Téma: Lucie Capová & m.k.