1. Úvod
  2. Aktuality
  3. POKUSY, MĚ...

POKUSY, MĚŘENÍ, FAKTA

30.06.2022

Boom moderních technologií posouvá také práci fyzioterapeutů. Objevují se nové možnosti, které se dají postupně aplikovat v každodenní praxi, ruku v ruce s další péči o pacienta. 

Také v NEURONU se zabýváme těmito myšlenkami a hledáme způsoby, jak posunout naši práci vpřed!

V návaznosti na možnosti moderních měření nás napadá, “jak změřit“ posun. My víme, že určité přístupy a principy jsou funkční. Máme hypotézu, kterou potvrzuje praxe. Vidíme to. 

Avšak:

  • Je to prokázáno? 
  • Je to měřitelné? 
  • Můžeme v tomto ohledu přemýšlet o určité “vědecké práci“? 
  • Zajímá to někoho?

V některém z minulých dílů jsme psali o využití “neurofyziologického principu“. Pro připomenutí vycházíme z hypotézy, že když ovlivňujeme zapojení pohybových řetězců už v nízkých pozicích (leh na břiše, na zádech), které vycházejí z vývoje člověka, projeví se změna časem také v pozici vyšší (stoj, chůze). Netrénujeme například chůzi odděleně a samostatně, ale “ovlivňujeme“ určité svalové řetězce, které chůzi napomáhají. S touto hypotézou pracujeme v NEURONU, ale nemáme žádná regulérní a faktická měření o míře posunu u pacienta, i když změny prokazatelně vidíme.

V některých jiných zařízeních pracují s pomocí odlišných přístupů. Zaměřují se rovnou na chůzi, pracují tedy přímo ve vyšších pozicích a využívají jiné principy.

A tak vznikají nové a nové otázky:

  • Dalo by se toto všechno změřit a porovnat pomocí moderních technologií? 
  • Umíme srovnat faktickou účinnost jednotlivých přístupů? 
  • Můžeme se spolehnout, že když neurofyziologický princip funguje u poničené kyčle, bude stejně tak “principiálně“ fungovat po zranění například zad? Bez rozdílu zranění a míry postižení? 
  • Jak to změříme, abychom se mohli opřít o jednoznačná fakta?

Vypadá to, že nás čeká zajímavá výzva: prozkoumat možnosti nejmodernější vědy a pokročit v našem myšlení zase o kousek dál!

Nechat působit dynamiku vývoje a učit se dělat věci opět o něco lépe…

 

Téma: Jan Lampart & m.k.