1. Úvod
  2. Aktuality
  3. NEZDRAVÁ P...

NEZDRAVÁ POPULACE

09.06.2022

Ze života moderního člověka se vytrácí pohyb. Přitom to byl právě pohyb (lov, kočování za potravou, stěhování do lepších podmínek), který pomohl člověku dospět ve svém vývoji tam, kde je. Možná to nevíte, ale například náš mozek se vyvíjel tzv.za pochodu (v pohybu a díky pohybu).

Z tohoto pohledu můžeme na dnešní generaci nahlížet jako na nezdravou!

Proč tak silná slova?

Vytrácí se “zdravý pohyb“ u dětí, mladistvých a lidí v produktivním věku. Neznamená to, že z každého musí být vrcholový sportovec. Pohledem fyzioterapie jde o to, že zajít si 2-3 týdně zaběhat či rekreačně zasportovat má na naše tělo příznivý dopad. Pomineme-li vliv na metabolismus, psychické zotavení, redukci hmotnosti či zvýšení kondice, pak je to právě pohyb, který zvyšuje “povědomí o svém těle“. Prostřednictvím pohybu se učíme své tělo více vnímat a rozumět mu. Díky zátěži, kterou pohyb přináší, jsme zároveň schopni (adaptujeme se) zvládat určitou míru bolesti a nepohodlí.

A tohle všechno je pro úspěšnou práci fyzioterapeuta důležité, až zásadní.

Na lehátko do naší ordinace se může dostat kdokoli. Praxe nám ukazuje jeden důležitý fakt, který podporuje úspěšnou léčbu: pacient, který aktivně sportuje, hýbe se nebo má se sportem zkušenosti, vnímá lépe své tělo a také umí projít určitým nepohodlím a bolestí. Zvládne se trošku překonat.

Často je v léčbě nutné projít si fází, kdy to “bude trochu bolet“. Lidé, kteří se s pohybem aktivně nesetkávají, však často tímto nepohodlím (diskomfortem) neumějí nebo nechtějí projít. Nechce se jim zažívat bolest, která je v určité fázi léčení nevyhnutelná nebo ji jejich potíže prostě přinášejí.

To, co tedy v Neuronu vnímáme jako zásadní pro budoucnost a zdraví národa, je jednoduchá myšlenka: 

Produktivní (většinová) část populace a mladí lidé musejí být zdraví a musí umět o své zdraví pečovat.

Memento, které jako lidé z praxe vnímáme, je ukryto v nemožnosti “postarat se o všechny“. Zdravotnický systém, který spravuje “nezdravou populaci“, nebude mít čas, energii ani peníze pro ty, kteří péči, pomoc a starost opravdu potřebují.  Jedná se o postižené, závažná poranění, úrazy míchy aj.

U lidí, které pobolívají záda nebo kolena a zároveň pro zlepšení svého stavu nic aktivně nedělají, je úspěšnost léčby tak jako tak sporná. Někteří se prostě nechtějí vzdát toho, co jim bolest způsobuje. Dostavují se k lékařům opakovaně, ale vlastně se jim nedá pomoct…

Znovu proto hodláme apelovat na zodpovědnost lidí za své vlastní zdraví. Přejeme si, aby se naučili svým potížím předcházet. Věříme, že pravidelná osvěta i naše pomoc s orientací v záplavě informací podpoří myšlenku pravidelného pohybu a zvedne nás z pohodlných křesel a vyhřátých místností. 

Naše těla to chtějí a potřebují!!! 

 

Téma: Jan Lampart & m.k.