1. Úvod
  2. Aktuality
  3. NAŠE FILOZ...

NAŠE FILOZOFIE: PŘIROZENÝ VÝVOJ

10.02.2022

V následující sérii článků si co možná nejjednodušeji vysvětlíme způsob a charakter práce, který je z našeho pohledu (i na základě prokazatelných faktických výsledků) dlouhodobě efektivnější a vhodnější. Vysvětlíme si práci, ve které využíváme (a nyní se neděs toho pojmu) “neurofyziologický princip“. Jistě za chvíli pochopíš, o co jde.

Proč právě přístup založený na elementární přirozenosti?

Protože první výše zmíněný postup dokáže potíže na čas sice zakrýt, nikoli však dlouhodobě vyřešit. Nejde k jádru, příčině. Spíše jen “překrývá“ potíže, které se kumulují měsíce a někdy i roky. Při nevhodně zvolené léčbě může dojít (například zážitkem stresující události) k rychlému zhoršení a potíže se navrátí nejen v plné parádě, ale často v mnohem silnější intenzitě.

Pojďme se tedy naladit na otázky, které nám kladou naši pacienti. Otázky, které vedou ke srozumitelnému vysvětlení, byť zpočátku působí nepochopitelně…

 

PŘIROZENÝ VÝVOJ

Než se opravdu přesuneme ke třem základním otázkám, které nám pacienti pokládají, přijde mi vhodné začít poněkud z jiné strany. Ono totiž každá otázka Proč? vede k předchozí příčině…

Základem naší práce s pacienty je tzv. “konzervativní terapie“. Co to znamená?

Konzervativní terapie vychází z přirozeného vývoje a zrání člověka a je postavena na základní, ale nezbytné posloupnosti. Nejlépe bychom si to mohli vysvětlit na právě narozeném miminku. Ostatně – kde jinde začít, než na úplném počátku lidského života…

Miminko se rodí “holé“ v tom smyslu, že je jeho centrální nervový systém po narození nezralý. Miminko nic neumí. V tomto směru je dítě bezbranné a zcela závislé na rodičích. Postupně se opakující podněty z vnějšího prostředí (zvuky, teplota, interakce okolí) a vnitřního prostředí (přijímání potravy, motivace) aktivují v mozku spuštění pohybových programů. To se děje mezi 3-4,5 měsícem. Do té doby miminko leží jen na zádech nebo na břiše, pokud ho tak rodiče uloží. Tyto dvě pozice – na zádech a na břiše - proto nazýváme “nízké pozice“. Jsou tak zcela přirozeně ZÁKLADEM KONZERVATIVNÍ TERAPIE, protože právě zde vzniká první komplexní pohybové řetězení: tělo se učí zapojovat svaly v jasně dané a funkční posloupnosti a vše to řídí pan Mozek. Následným pilným opakováním vznikají právě ty pohybové řetězce, které se mohou v životě člověka nejlépe uplatnit.

Není pravděpodobně přirozenější přístup, než nahlédnout do procesu zrání člověka a poučit se z toho, co do našeho vývojového programu otiskla sama příroda a její miliony let trvající vývoj. My jsme to nevymysleli, jen respektujeme přirozenost. 

Oklikou jsme se tak dostali k odpovědi na první a základní otázku, kterou nám pacienti pokládají: 

PROČ CVIČÍME V TAK JEDNODUCHÝCH POZICÍCH, JAKO JE LEH NA ZÁDECH ČI NA BŘIŠE? 

Správná odpověď je ta, že je to přirozené. Odpovídá to základnímu lidskému programu uloženému v mozku celé věky. Pacienta, stejně jako terapeuta to učí chápat, jak vzniká správný a funkční pohybový řetězec, bez kterého se žádný pohyb nemůže podařit…

Na pokračování…

 

Téma: Jan Lampart & m.k.