1. Úvod
  2. Aktuality
  3. NAŠE FILOZ...

NAŠE FILOZOFIE: NEUROFYZIOLOGICKÝ PRINCIP

17.03.2022

Tak a je to tady! Tohle složité a těžko vysvětlitelné slovo - NEUROFYZIOLOGICKÝ PRINCIP - přišlo konečně na řadu. Kdo však četl pozorně, jistě přišel na to, že se vlastně ukrývalo ve všech předcházejících dílech seriálu NAŠE FILOZOFIE.

Hezky můžeme tento princip vysvětlit na příkladu našeho dechu. Všichni víme, že dech zpravidla neřídíme. Běží si sám, nepotřebuje vědomé řízení, funguje “autonomně“ – bez účasti naší vůle. Ano, můžeme s ním sice zacházet dle libosti, ale jen částečně. Chvilka bez dechu a… musíme se nadechnout. Práce s dechem je využívána při konkrétních dechových terapiích, cvičeních, meditaci, józe. Vždy jen do té doby, pokud mu věnujeme pozornost.

A o to jde.

I ve chvílích, kdy od svého dechu odkloníme svou pozornost, běží vše dále samo – autonomně. Autonomní řízení dechu je však ovlivňováno například různými situacemi, emocemi atd. Dýchání je nejzřetelněji ovlivněno stresem.  Pokud míra stresu přesáhne  “kompenzační možnosti mozku“, autonomní vzorec dechu se změní. U přicházejícího pacienta se to může reflektovat bolestmi v oblasti žeber, krku, pacient se nemůže třeba řádně nadechnout.

Toto pochopení je důležité z toho pohledu, že to, co je dobré, správné a funkční (tedy původní nastavení řízené autonomně) může být dlouhodobým působením určitých faktorů pozměněno a způsobí to navazující potíže. 

Skočme tedy rovnýma nohama do terapeutické praxe…

Terapeut dokáže výše zmíněné souvislosti i projevy diagnostikovat a orientuje se v nich. Ví, že náš mozek “nemyslí“ v jednotlivých svalech, ale v pohybech. Díky tomu lze přesně popsat, co se stane, když… Odborník zná dobře posloupnost pohybů a dějů, které po sobě musejí následovat. A to je také jeho cílem při léčení pacienta: uplatnit tento princip a znovu aktivovat přirozeně funkční stereotypy.

Neuro = mozek, fyzio = tělo. Neurofyziologický princip dovoluje uvést znovu do oběhu to, co funguje přirozeně a nejlépe. Program už je v naší hlavě a stačí ho znovu aktivovat…

Věříme, že jsme dostatečně odpověděli na nejčastější dotazy našich pacientů. Všichni už lépe víme, proč je správné lehnout si na záda, pracovat pomalu, zapojit souvislosti a využít neurofyziologické principy

Jsme si jisti, že správná léčba je tady od toho, aby obnovila ztracenou rovnováhu, zpevnila základy vašeho zdraví a posunula každého ke smysluplně prožívanému životnímu času.

Na Vaši návštěvu jsme dobře připraveni!

Léčebná rehabilitace NEURON

 

Téma: Jan Lampart & m.k.