1. Úvod
  2. Aktuality
  3. Kurz získa...

Kurz získal kreditní ohodnocení UNIFY

06.10.2022

Odborný kurz Klinického neurologického vyšetření novorozenců a kojenců vedený prim. MUDr. Ilonou Součkovou získal kreditní ohodnocení UNIFY. Fyzioterapeuti, kteří se kurzu zúčastní, tak mohou počítat s kredity, které se jim započítávají do systému celoživotního vzdělávání. Kurz je svým způsobem unikátní v tom, že se ho zúčastní odborníci napříč medicínou - lékaři z oboru dětské neurologie, pediatre, rehabilitačního lékařství a dětské fyzioterapie. Možnost propojení těchto profesí a vzájemného dialogu nad tématem neurofyziologického vyšetření dětí je v naších očích vyjímečná.